Segregació escolar a Barcelona: les dades de cada districte

La segregació escolar és, sovint, difícil de quantificar i analitzar ja que el Departament d’Ensenyament no publica totes les dades que recull sobre les escoles catalanes. Després de fer diverses peticions d’informació  i recursos, finalment podem publicar les dades enviades pel Consorci d’Educació de Barcelona -un ens públic de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona-…