Què fem

L’objectiu d’aquesta web és crear un portal en el qual es publiqui informació periodística obtinguda a través de peticions d’informació mitjançant la llei de transparència.

Tot i que la llei de transparència catalana va entrar en vigor el juliol del 2015, creiem que els primers mesos de funcionament demostren que l’accés dels ciutadans a informació emmagatzemada per l’administració és encara molt difícil.

En els països en els quals existeix una llei de transparència i accés a la informació com ara el Regne Unit és molt habitual que aquesta sigui àmpliament utilitzada per ciutadans i periodistes per a obtenir informació d’interès públic.

Creiem que la nova llei, tot i les seves mancances, ens dóna una gran oportunitat per a difondre continguts de qualitat basats en informació i dades contrastades que fins ara no s’han fet públiques.

Esperem que ens feu arribar els vostres comentaris, peticions d’informació i suggeriments per a seguir fent l’administració més transparent.