Inspeccions sanitàries a restaurants de Barcelona: totes les dades dels últims 5 anys

El 90% dels restaurants inspeccionats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona en els últims dos anys han tingut algun tipus de deficiència sanitària. Tot i que la majoria són lleus, 131 restaurants han tingut problemes greus.

En aquest article que hem publicat a El País es pot consultar la base de dades amb totes les inspeccions sanitàries realitzades a restaurants i bars de Barcelona en els últims 5 anys. També s’hi inclou un mapa amb els locals amb més problemes.

Aquesta informació es publica per primera vegada a tot l’Estat després que Transparència.press presentés un recurs a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), davant la negativa de l’ASPB de facilitar la informació.

 

Transparència per beneficar els consumidors

La publicació dels resultats de les inspeccions de sanitat és “favorable a la salut pública i als drets dels consumidors i usuaris, en la mesura que tindrien elements objectius per escollir opcions de consum de serveis de restauració més adequats des del punt de vista de la salut pública, estimulant de retruc una major cura de bars i restaurants”. Així es va expressar la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de Catalunya (GAIP) després del recurs presentat per aquest diari davant la negativa de l’Agència de Salut Pública de Barcelona de proporcionar la informació demanada mitjançant la Llei de Transparència i Accés a la Informació.

Aquestes dades, que en altres països com el Regne Unit són publicades directament a la pàgina web del govern, mai abans s’havien conegut a Catalunya. L’ASPB va argumentar, entre d’altres, que les actes d’inspecció eren “documents interns sense rellevància pública”, i que el fet que es coneguessin podia provocar un “risc per a la seguretat pública”. Aquests extrems van ser refutats per la GAIP, que va obligar a que es facilités per primera vegada la informació i va expressar que una major transparència aniria “en benefici de la seguretat i confiança dels clients”.

 

mapa-restaurants

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s