Metges de Catalunya demana els sous dels directius de les entitats amb més d’un 25% d’ingressos públics

Quant cobren els directius de les entitats amb més d’un 25% d’ingressos públics? Metges de Catalunya vol donar resposta a aquesta pregunta fent servir la Llei de Transparència i accés a la informació.

Per a fer-ho, han exercit el dret de petició fins a 120 vegades per obtenir una radiografia completa dels salaris de la sanitat concertada de Catalunya. El Consorci Sanitari del Maresme, la Clínica Girona o la Fundació sociosanitària de Manresa són només alguns exemples de les entitats a les quals s’ha demanat que facin pública la informació.

La Resolució de 13 de juliol de 2016, d’estimació de la Reclamació 58/2016 de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (CGAIP) ja els va donar la raó en la reclamació d’aquesta informació a l’Hospital Plató -entitat privada que presta serveis públics de salut-. Així, va establir que s’havia d’entendre com a personal directiu qui tingués, entre d’altres, responsabilitat de gestió i, “direcció d’equip de persones”.

Davant la negativa de moltes d’aquestes entitats a entendre personal directiu de manera àmplia -bona part d’aquestes només han facilitat el sou del gerent i pocs càrrecs directius- Metges de Catalunya ha decidit recórrer les decisions a la GAIP.

Des de Transparència.press volem reiterar el dret ciutadà de petició d’informació pública i expressar el nostre suport a la iniciativa de Metges de Catalunya.

Més informació en aquest article de Xavier Lleonart membre del consell executiu de Metges de Catalunya.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s