Els resultats de les inspeccions de sanitat dels restaurants són d’interès públic: La CGAIP dóna la raó a Transparència.press

Els resultats de les inspeccions de sanitat dels restaurants de Barcelona són d’interès públic i els ciutadans tenen dret a conèixer aquesta informació. Aquest és el resum de la resolució que la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació (CGAIP) va fer pública ahir després que Transparència.Press presentés un recurs contra la negativa de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) de publicar els resultats d’aquestes inspeccions.

Després de diverses peticions d’informació per tenir accés als resultats de les inspeccions de sanitat, l’ASPB va decidir denegar reiteradament aquesta demanda argumentant que la informació no es podia donar perquè eren “notes de treball sense rellevància o interès públic”. Aquesta resposta contrastava, com explicàvem a l’abril, amb la realitat de diversos països com el Regne Unit, on la informació és pública i accessible.

Aquests són els límits que l’ASPB ha citat en diversos informes fets a petició de la CGAIP per no donar la informació. Tot i que la llei ho requereix, cap d’aquests estava argumentat -un procediment que ha estat criticat per la CGAIP a la resolució-. La Comissió els ha desestimat tots:

ASPB: Document de treball intern sense rellevància o interès públic

GAIP: “Està clar que aquests documents, per molt informals que siguin (les actes solen ser manuscrites, redactades en el lloc de la inspecció), no són de caràcter intern i tenen evident rellevància i interès públic”.

ASPB: Tasca complexa d’elaboració o reelaboració:

CGAIP: La CGAIP considera que si existeix una base de dades s’ha de donar aquesta informació en aquest format i, si no és així, s’ha de permetre l’accés a les actes. Cap dels dos processos requeriria una tasca complexa d’elaboració.

ASPB: Risc d’alarma social que provocaria un risc massa elevat a la seguretat pública:

CGAIP: “Encara que es donés el cas que la divulgació de la informació objecte d’aquest procediment causés alarma social, és inversemblant pensar que aquesta hipotètica alarma pogués portar a una situació de risc per a la seguretat; si el coneixement de les inspeccions dels bars i restaurants provoqués alarma social, és de suposar que el pitjor resultat imaginable seria que els consumidors serien reticents a freqüentar-los, sense que això pugui ser titllat de cap manera de risc per a la seguretat pública”.

ASPB: Risc d’interferir en la investigació de les infraccions administratives:

CGAIP:Si el que es tracta és d’evitar que el coneixement o la divulgació de la informació perjudiqui la investigació o sanció de les infraccions, en aquest cas no hi ha cap possibilitat que això passi, ja que els eventualment presumptes infractors (les persones titulars dels establiments inspeccionats) ja són coneixedors de la informació sol·licitada, perquè aquesta mateixa informació els fou donada al finalitzar la inspecció”.

ASPB: Drets econòmics i comercials i altres drets de terceres persones:  

CGAIP: “És qüestionable que mereixin protecció interessos econòmics i comercials que es fonamenten en l’incompliment de prescripcions determinades per l’ordenament jurídic”.

ASPB: Protecció de dades:

CGAIP: “La informació demanada no conté estrictament dades personals, ja que el nom de l’establiment és la seva marca comercial i si consisteix en el nom d’una persona física, això no comporta que aquesta en sigui la titular, ni tant sols que existeixi”.

Per tots aquests motius, la CGAIP ha resolt que l’ASPB ha de proporcionar a Transparencia.press la informació demanada en el termini d’un mes. Cal recordar que les resolucions de la GAIP tenen naturalesa d’acte administratiu i són vinculants per a les administracions afectades.

 

 

 

One thought on “Els resultats de les inspeccions de sanitat dels restaurants són d’interès públic: La CGAIP dóna la raó a Transparència.press

  1. Pingback: Inspeccions sanitàries a restaurants de Barcelona: totes les dades dels últims 5 anys | Transparència

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s