Ensenyament substitueix tard el 18% dels docents de baixa

Les baixes dels professors no es cobreixen sempre des del primer dia. L’origen d’aquesta situació està en un decret per retallar les despeses públiques en educació aprovat pel govern estatal el 2012 i que fixava que no es reemplaçarien els professors de baixa fins passats 10 dies lectius. Tot i que la Generalitat va suavitzar la seva aplicació afegint algunes excepcions, a la pràctica s’endarrereix a l’hora de nomenar substituts. En un 18 % dels casos tarda més d’ 11 dies en fer-ho. Fins i tot, hi ha casos on els instituts han esperat tres setmanes a tenir un nou docent. Aquest fet perjudica la qualitat de l’educació, segons denuncien els sindicats.

Transparència.press ha obtingut, mitjançant una petició d’accés a la informació al Departament d’Ensenyament, les dades de les substitucions de professors que estan de baixa de tots els centres públics d’educació secundària durant els darrers quatre anys. La tònica és similar en tots els cursos i posa de manifest les conseqüències de les retallades en educació.

Per exemple, en el darrer curs escolar amb dades completes, 2014-2015, el 18% de les baixes es van cobrir passats els 11 dies lectius. O, el que és el mateix, més de dues setmanes més tard. Tot el temps durant el qual no disposen de substituts,  els centres escolars es veuen obligats a cobrir aquestes baixes amb la seva pròpia plantilla. La situació s’agreuja en els casos en què el professor de guàrdia no és especialista en l’assignatura del docent que està de baixa i, per tant, no pot resoldre els dubtes dels alumnes, que van preparant pel seu compte la matèria programada.

“S’està perjudicant la qualitat de l’educació”, alerta el responsable de professors interins i substituts del sindicat CCOO, Víctor Córdoba. Segons explica, “els professors han de deixar de dedicar hores previstes per preparar-se les classes o fer tutories amb pares, per exemple, per cobrir el company que està de baixa”.

La normativa del Departament d’Ensenyament estableix algunes excepcions a la regla general de substituir els professors de baixa a partir del desè dia d’absència. Així, els tutors de l’ESO es reemplacen als 6 dies. Hi ha substituts des del primer dia pels professors de segon de batxillerat, en els casos en què hi ha diverses baixes simultànies en un mateix institut, en els permisos per assumptes propis o en els centres educatius considerats de màxima complexitat. A més, des del darrer mes de gener, també es cobreixen des del primer dia lectiu les baixes de maternitat i paternitat i les dels centres docents que tenen menys de dues línies educatives.

DEFINITIU Substituts 2014-2015 barres

Aquestes mesures es reflecteixen a les dades. Durant el curs 2014-2015, el 33,38 % de les baixes van tenir substitut des del primer dia, mentre que en un 16,45 % dels casos es van endarrerir entre 1 i 5 dies. El docent es va reemplaçar al cap de 6 dies (tal i com preveu la normativa pels tutors de la ESO) en un 8,7 % dels casos. En 9,16 % de les vegades, el temps d’espera va ser d’entre 7 i 9 dies, en 14,04 % es va trigar 10 dies (la regla general) i en un 18,13 % es va tardar entre 11 i 15 dies. El temps mitjà en tenir un substitut va ser de 5,34 dies lectius.

DEFINITIU quesito totes baixes

En els casos en què se superen els temps marcats per la normativa, la majoria de les vegades és només un dia de retard, però s’ha arribat a les tres setmanes sense professor substitut.

DEFINITIU quesito més d'11 dies

Per què hi ha casos on es va tardar més del temps previst per la normativa? L’explicació està en el sistema per nomenar substituts. Només es designen dos dies a la setmana: els dimarts i els divendres. Per exemple, si un professor està de baixa i el primer dia que segons la normativa hauria de tenir substitut és un dimecres, el nomenament es farà divendres i no tindrà efecte fins dilluns. En els casos en què no es troba el substitut adequat o aquest renuncia, el procés es prolonga més.

Els sindicats reclamen que aquest sistema canviï i es designin els substituts amb antelació, per evitar que s’allargui encara més el temps en què els alumnes estan sense professors. En canvi, el director general de professorat i personal de centres públics del Departament d’Ensenyament, José Ignacio García Plata, considera que és “un temps raonable de gestió”. A més, explica, en algunes especialitats hi ha la dificultat afegida de trobar el professor substitut adient, per la qual cosa es tarda més en designar-ne un.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s