Segregació escolar a Barcelona: les dades de cada districte

La segregació escolar és, sovint, difícil de quantificar i analitzar ja que el Departament d’Ensenyament no publica totes les dades que recull sobre les escoles catalanes. Després de fer diverses peticions d’informació  i recursos, finalment podem publicar les dades enviades pel Consorci d’Educació de Barcelona -un ens públic de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona- sobre el percentatge d’alumnes immigrants a les escoles públiques i concertades de cada districte de la ciutat.

Fa unes setmanes vam publicar a El País l’article Barcelona té escoles concertades sense cap alumne immigrant en el qual explicàvem la situació global de la ciutat, però considerem interessant publicar també les dades més rellevants de cada districte.

Pel que fa a les dades globals, es pot comprovar com la majoria d’escoles públiques concentren un nombre d’alumnat immigrant més alt que el percentatge de població estrangera del districte. En canvi, les escoles concertades concentren un nombre més baix que la xifra d’immigrants del districte.

alumnesimmigrantsdistricte

Això és especialment preocupant tal com explica Xavier Bonal,  professor de sociologia de la UAB i director del Grup de Recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials.”La segregació escolar és molt més alta que la segregació urbana. La principal causa de la segregació és una raó socioeconòmica més que d’origen dels alumnes”. I afegeix que les escoles concertades argumenten que el concert públic no cobreix la totalitat dels costos i moltes famílies immigrants no poden pagar-ho. “Aquesta actitud permet a les escoles concertades discriminar”, resumeix.

Bonal explica que les proves PISA demostren que la concentració d’alumnes d’origen immigrant en un centre té una incidència negativa sobre el rendiment acadèmic d’aquests, mentre que no produeix un efecte significatiu sobre els autòctons que assisteixen a aquestes escoles. Per tant, la segregació escolar redueix les oportunitats educatives dels alumnes més desfavorits.

Però la segregació escolar no només es produeix entre escoles públiques i concertades, sinó també entre les públiques d’un mateix districte com demostren les dades. En els següents gràfics hi ha les 4 escoles públiques i concertades amb més alumnes immigrants (De la A a la D) i les que en tenen menys (De la E a la H) de cada districte:

ciutat vella

Eixample

santsmontjuic

lescortsdef

“A cada districte hi ha com a mínim una escola segregada”, explica Àlex Castillo, de la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (Fapac). I apunta que la matrícula viva, és a dir, l’escolarització de nens fora del període de matrícula, n’és una de les causes principals: “Hi ha escoles que històricament tenen mala fama i sempre hi queden places lliures. Tots els alumnes que arriben a meitat de curs, la majoria estrangers, hi són enviats. Si l’Administració no fa res per evitar que els alumnes autòctons se’n vagin, aquestes escoles estan cada vegada més estigmatitzades”.

sarriasantgervasi

gracia

hortaguinardo

noubarris

sant andreu

sant marti

Pel que fa a la solució, Ricard Benito, investigador i professor de sociologia de la UAB explica que “passaria per incrementar l’heterogeneïtat social dins dels centres i l’homogeneïtat social entre els centres”. És a dir, barrejar alumnes de perfils diferents a totes les escoles.

Com resumeix Roser Argemí de la Fundació Bofill: “No pot ser que escoles que són tan a la vora siguin tan diferents. Són famílies que es trobaran a les botigues del mateix barri però no a l’escola”.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s